Konflikt på Filmskolen
25. jan. 2019 | 13:13

Producentforeningen går ind i Filmskole-debat

Foto | Den Danske Filmskole
Instruktør Christoffer Boe og forfatter Knud Romer fortæller om dramaturgi under en forelæsning i Filmskolens biograf.

”Lad være med at forandre alt på én gang,” lyder opfordringen fra Producentforeningen til Filmskolen, som er i gang med gennemgribende ændringer.

Af Nicki Bruun

Der har den seneste uge været høj bølgegang omkring Den Danske Filmskole. Rektor Vinca Wiedemanns planer om store ændringer på landets førende filmuddannelse har mødt skarp kritik fra mange sider af branchen.

Nu melder også Producentforeningen – brancheorganisationen for danske producenter i film- og tv-industrien – sig ind i debatten.

”Lad være med at forandre alt på én gang,” lyder overskriften i et indlæg, som Producentforeningen har bragt på organisationens hjemmeside, hvor man videre kan læse foreningens holdning.

”Helt overordnet, så ønsker Producentforeningen, at vi fortsat har den bedste filmskole i verden, og vi ønsker, at der skal uddannes flere, ikke færre. Vi vil arbejde for at reducere kompleksiteten i den forandringsproces, som er sat i gang med de bebudede omstruktureringer af uddannelserne.”

Umuligt at forudse effekten
Debatten omkring Filmskolens fremtid har været præget af forvirring omkring, hvad der egentlig er på spil.

”Der er simpelthen for mange forandringer på bordet samtidig, og det er umuligt at forudse effekten på skolen, på eleverne og på branchen, hvis man forsøger at gennemføre alle forandringer på én gang,” skriver Producentforeningen.

Brancheorganisationen opstiller et skema med de fem punkter, som Filmskolen og Kulturministeriet planlægger at gennemføre. De tæller en sammenlægning af instruktørlinjerne og nedskæring af instruktørelever. Desuden skal Filmskolen akkrediteres jævnfør uddannelseslovgivningen, mens Vinca Wiedemann vil afskaffe faglærerne og indplacere uddannelsen som en kunstnerisk bachelor/kandidatuddannelse.

Der er planlagt fremtidige møder mellem de forskellige interessenter, og Producentforeningen – hvis hidtidige direktør Klaus Hansen for nylig meddelte sin afgang til fordel for FilmFyn – opfordrer til forbedret dialog mellem parterne.

”Vi stiller os til rådighed for fortsatte diskussioner, men vi foreslår, at diskussionerne foregår i de organer, som allerede er etableret omkring skolen, nemlig Skolerådet og Aftagerpanelet, og vi har anmodet om, sammen med Danske Filminstruktører, at få mulighed for at deltage i fælles møder mellem de to råd.”

Kommentarer

Den Danske Filmskole

Filmskolen vil overgå til en femårig bachelor/kandidatuddannelse som led i at blive akkrediteret.

På grund af dimensionering vil man mindske optag af instruktørelever og lægge instruktørlinjerne sammen.

Der er ved at ske en udfasning af funktionen som uddannelsesleder, så der i fremtiden skal være faglærere.

Rektor Vinca Wiedemann står i spidsen for ændringerne, men møder modstand fra nuværende og tidligere elever samt dele af filmbranchen.

© Filmmagasinet Ekko