Debatregler

Filmmagasinet Ekko byder en fri og åben debat velkommen.

Vi modtager gerne kommentarer til artiklerne, ligesom læserne kan ytre deres meninger om aktuelle og relevante emner. Kommentarer sker via Disqus på hjemmesiden eller på Ekkos Facebook-side og Twitter-profil. 

Den overordnede forudsætning for at deltage i debatten er at debattørens fulde navn fremgår af indlægget. 

For at sikre en debat i en sober og saglig tone er det ikke tilladt at skrive kommentarer, der:

 • overtræder gældende lovgivning
 • bryder ophavsretten
 • indeholder trusler, chikane eller racistisk indhold
 • rummer personfølsomme oplysninger
 • fremstår useriøse, irrelevante eller repetitive 
 • har karakter af reklame
 • er unødvendigt lange
 • indeholder mange stave-, sprog- og kommafejl
 • er skrevet anonymt eller under et falsk navn 

Ekko-redaktionen forbeholder sig retten til at fjerne kommentarer, der overtræder reglementet.

Såfremt en debattør gentagne gange overtræder reglerne, kan denne fratages retten til at skrive kommentarer i en periode eller permanent.

Debattører, der kommenterer på Ekkos hjemme- eller Facebook-side, står alene til ansvar for deres kommentarer. Hvis en bruger overtræder reglementet i en kommentar og denne fjernes, kan brugeren ikke forvente en begrundelse fra redaktionen.

Ved at kommentere accepterer debattøren at Ekko har ret til at anvende og offentliggøre indlæg i ubegrænset omfang både i magasinet og på nettet.

Vi ønsker alle en god debat!

© Filmmagasinet Ekko