Formater

Annonceformaterne

1/1 side til kant:
B: 240 x H: 312 mm + 3 mm til beskæring
Pris 12.000 kr

Bagside til kant:
B: 240 x H: 312 mm + 3 mm til beskæring
Pris 16.000 kr.

1⁄2 side i tværformat til kant:
B: 240 x H: 156 mm + 3 mm til beskæring
Pris 6.700 kr.

2/1 sides opslag til kant:
B: 480 x H: 312 mm + 3mm til beskæring
Pris 22.000 kr.

1⁄2 side i højformat til kant:
B:120 x H: 312 mm + 3 mm til beskæring
Pris 6.700 kr.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, der strider mod magasinets interesser. Alle reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Hvis materialefristen overskrides, bortfalder reklamationsretten.

© Filmmagasinet Ekko