højskolesagen
05. maj 2022 | 13:10

Krænkelseshåndtering for én million kroner

Foto | TV 2
I Ebeltoft på spidsen af Djursland ligger filmhøjskolen European Film College, hvor unge mennesker siden 1993 er blevet undervist i filmens verden. Men den seneste tid har skolen forandret sig meget.

Efter et turbulent år har European Film College et sjældent underskud, men bestyrelsesformanden mener, at krisen er blevet startskuddet til en bedre højskole.

Af Claus Christensen

”En turbulent tid med massiv kritik af skolens miljø.”

Med disse ord gjorde bestyrelsesformand Jørgen Ramskov status over det forløbne år på European Film College på generalforsamlingen den 20. april.

Han lagde ikke skjul på, at det har været en hård tid, som har lagt beslag på mange arbejdstimer.

”Grundlæggende har vi en skole med en sund økonomi, men 2021 har budt på nogle særlige udfordringer,” sagde formanden.

Foruden covid-19 nævnte han forstander Ellen Riis’ fratræden efter flere krænkelsessager på skolen, ansættelse af en midlertidig ledelse, udgifter til advokater og professionel pressehåndtering samt en Sex & Samfund-undersøgelse.

Det har givet skolen et sjældent underskud i 2021 på 2,1 millioner kroner. Undersøgelsen kostede skolen 640.000 kroner, mens 400.000 kroner er blevet brugt på advokater og rådgivning til håndtering af pressen.

Selvransagelse
Kritikken af miljøet på skolen startede i februar 2021 i Ekko #87, hvor den tidligere lærer på skolen, Pia Bovin, og en række elever stod frem og fortalte om en mandlig lærer, som igennem flere år krænkede elever, uden at skolens ledelse skred ind.

Læreren var ikke længere ansat på skolen, men elever mente ikke, at skolen havde sagt tydeligt fra over for krænkelserne. Efter Ekkos artikel dukkede flere sager op, som i foråret fik forstander Ellen Riis til at trække sig.

Den midlertidige forstander Klaus Hansen rettede skytset mod Ekko. ”Som vi ser det, har alle tabt i kølvandet på dækningen. Det er vores opfattelse, at dækningen ikke har bidraget til hverken at løse problemet eller til at skabe en større forståelse af situationen,” skrev han i en pressemeddelelse.

Klaus Hansen iværksatte dog samtidig Sex & Samfunds undersøgelse af kulturen på højskolen. Den tegnede billedet af en dårligt ledet skole med en utryg kultur, hvilket fik bestyrelsen til at give en uforbeholden undskyldning til tidligere elever og ansatte.

”Undersøgelsen viste, at alt for mange af skolens elever og ansatte i perioder har oplevet uacceptable forhold præget af mangelfuld ledelse, dårlig kommunikation, udbredt utryghed, uacceptabel adfærd, grænseoverskridende adfærd og deciderede seksuelle overgreb,” sagde Jørgen Ramskov på generalforsamlingen.

”Krisen – og det var en krise – blev starten på en proces med at skabe netop den internationale filmhøjskole, vi alle gerne vil se,” fortsatte formanden.

”Kritikken og ikke mindst Sex & Samfunds undersøgelse har naturligvis også ført til selvransagelse i bestyrelsen. Bestyrelsen skal være synlig på skolen i forhold til ledelsen og have langt større fokus på netop trivsel og kultur.”

Støtten i fare
European Film College modtager årligt omkring elleve millioner kroner i offentlig støtte – næsten halvdelen af skolens budget. I forbindelse med sagerne i pressen holdt Slots- og Kulturstyrelsen sidste forår et møde med ledelsen.

Hvis European Film College er mere en filmskole end en højskole, ryger støtten. Det blev også adresseret på generalforsamlingen.

”Skolen har et nyt forstanderpar, der siden september 2021 har arbejdet hårdt og fokuseret på at bringe European Film College derhen, hvor vi gerne vil se skolen. Nemlig som en unik international skole, der blander det bedste fra den danske højskoletradition med et ambitiøst ønske om at give eleverne indsigt i filmens fantastiske verden,” sagde Jørgen Ramskov og tilføjede:

”Den positive udvikling er naturligvis ikke kommet ud af ingenting. Den blev sat i gang af den kraftige kritik af kulturen og miljøet på skolen.”

Nye toner
Forstanderparret Nikolaj Davidsen og Åsa Mossberg lagde i deres beretning vægt på højskoletraditionens almendannende ideal.

”Vi tror på, at vi skal lave en masse film sammen. Men vi skal også synge sammen, bevæge os sammen, debattere sammen – som en integreret del af oplevelsen ved at gå ni måneder på European Film College,” sagde Åsa Mossberg.

Nikolaj Davidsen understregede, at skolens medarbejdere bliver set som autoriteter. Fuldskab til fester og seksuelle forhold til elever er derfor uacceptabelt.

”Jeg har arbejdet på højskoler i en årrække og må sige, at det her er nye toner – både for European Film College og for mange andre højskoler, som udsender de samme signaler i disse år. Lad os bare konstatere, at det er et stort og vigtigt fremskridt, som vi byder velkommen – både på højskoler og på tv-stationer og filmset,” sagde Nikolaj Davidsen.

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

31. maj 2021
En sammenslutning af tidligere elever kræver bestyrelsens afgang.

9. juni 2021
I en ny sag fortæller tidligere elever og ansatte, at de i flere år forgæves klagede til ledelsen over en medarbejder.

21. juni 2021
Producentforeningens direktør Jørgen Ramskov afløser Ole Christian Madsen som bestyrelsesformand.

30. juni 2021
Musiker Nikolaj Davidsen og filmklipper Åsa Mossberg ansættes som forstanderpar.

27. januar 2022
Bestyrelsen giver tidligere elever og medarbejdere en uforbeholden undskyldning.

© Filmmagasinet Ekko