Nyhed
18. mar. 2024 | 16:52

Politiforbund melder dokumentar til Pressenævnet

Foto | Deluca Film

Syv gange vises der overvågningsoptagelser fra en vandpibecafé i Forfulgt af politiet?, men Politiforbundet mener, at lydsiden er bearbejdet. 

Efter Ekkos afsløringer mener Politiforbundet at have fundet flere eksempler på manipulation i DR’s populære dokumentar Forfulgt af politiet?

Af Frederik Hoff og Claus Christensen

Stormen mod DR-dokumentaren Forfulgt af politiet? fortsætter.

Udsendelsen om en gruppe betjentes behandling af en familie i Vejle og den efterfølgende forsvinding af den seksårige dreng Farhad Tober blev hurtigt en succes i oktober 2023, men senere blev den ramt af kritik.

Kort efter udsendelsen vendte Farhad nemlig uskadt hjem fra et hemmeligt ophold i udlandet, hvilket har sået tvivl om familiens sandfærdighed.

Politiforbundet sendte en lang klage til DR over dokumentaren i slutningen af december på vegne af de tretten politifolk, som omtales i den.

DR sendte den 24. januar et ni siders svar tilbage, som ender med følgende opsummering fra DR’s dokumentarchef, Mikala Krogh: ”Samlet set mener DR, at Programmet overholder retningslinjer for god presseskik.”

Nu klager Politiforbundet til Pressenævnet, skriver de i en pressemeddelelse. Her gentager de klagerne fra december og tilføjer flere, som kommer i kølvandet på en afsløring i Ekko #95.

Her afslørede dokumentarist Jesper Vestergaard Larsen, at der i en overvågningsoptagelse af en anholdelse på en vandpibecafé i udsendelsen var blevet lagt en kunstig lydeffekt på. Effekten giver indtrykket af, at en betjent sparkede en anholdt.

Afsløringen fik DR til at fjerne lydeffekten fra udsendelsen.

”Afsløringen af denne omfattende brug af bearbejdede dokumentationsbærende klip har givet anledning til en grundig gennemgang af alle andre videoklip i dokumentaren,” skriver Politiforbundet i klagen, og ifølge dem har det ledt til opdagelsen af flere eksempler på manipulation.

”Politiforbundet har foretaget en minutiøs gennemgang af dokumentaren og har fundet frem til, at mindst elleve klip i dokumentaren ikke er, hvad de giver sig ud for at være,” skriver Politiforbundet.

Beskyttelse af barn
Et af de mere skræmmende elementer i Forfulgt af politiet? er en optagelse, hvor en anonym person ringer og truer familien i Vejle.

Lydklippet har tidligere været bragt af Politiken, og ved sammenligning kan man høre, at DR har fjernet en barnestemme fra optagelsen og tilføjet en ringetone. Alligevel siger en tekst over lydklippet, at det er et ”autentisk opkald,” hvilket Politiforbundet kritiserer i deres klage.

DR kan afvise at have manipuleret med materialet i dokumentaren.

”Det er altid en del af den redaktionelle proces at redigere og forkorte i optagelser, der ofte stammer fra meget lange forløb. Vi har selvfølgelig redigeret og forkortet sekvenserne tro mod begivenhederne og lavet en fair afspejling af hændelsesforløbene,” skriver chefredaktør for DR Nyheder, Thomas Falbe, i en email til Ekko.

”Redigering af materiale kan også have til formål at beskytte og tage hensyn for eksempel børn, hvilket er tilfældet med telefonsamtalen,” tilføjer han.

Almindelig praksis
Politiforbundets klage slår også ned på et interview med ekspert i politi-etik Adam Diderichsen. Her bruges det samme citat fra ham to forskellige steder i dokumentaren.

”Hvis det er tilfældet, så er der noget helt galt her,” siger han, mens der vises optagelser fra en politiaktion på Finlandsvej. Senere viser det sig, at udtalelsen er klippet sammen af starten og slutningen af en længere udtalelse, som bruges i forbindelse med optagelser af en anden politiaktion, denne gang på Hummelkærsvej.

”Hvis det er tilfældet, så er det selvfølgelig helt i strid med god politifaglig praksis, altså så er der noget helt galt her,” siger han her.

Ved sammenligning kan man høre, at det er samme udtalelse, der bruges som kommentar på to forskellige episoder, og ud fra dokumentaren ved man ikke, hvad Diderichsen i virkeligheden har kommenteret på.

Også her afviser DR kritikken.

”Eksperten Adam Diderichsen udtalelse bruges to gange. Første gang er i anslaget, hvor essensen af hans udsagn sammen med en række af de andre medvirkende bruges til at tease for programmets indhold,” skriver DR-chef Thomas Falbe og fortsætter:

”Derefter uddyber eksperten sit udsagn senere i programmet. Ligesom en række af de andre medvirkendes udtalelser også uddybes. Det er helt almindelig praksis, når man laver tv-programmer, at der laves en start med essensen af programmet.”

Autentiske stemmer
Politiforbundet kritiserer også overvågningsoptagelserne fra vandpibecaféen, som Ekko fandt den tilføjede lydeffekt i.

Fem ud de syv gange, overvågningsvideoen bliver brugt i dokumentaren, kan man høre musik og dialog, der lyder, som om det kommer fra videooptagelsen. Men overvågningskameraet har slet ikke optaget lyd.

Lydsporet må altså komme fra en anden lydkilde, og derfor betragter Politiforbundet det som en bearbejdelse af dokumentationsbærende klip. Også selv om lydoptagelsen muligvis stammer fra situationen på vandpibecaféen.

I Politiforbundets klage lægges der vægt på, at Thomas Falbe i Ekko #95 fra december 2023 har sagt, at videoovervågningsoptagelserne ikke indeholdt lyd.

”Det er, fordi det er optagelser fra et overvågningskamera uden lyd, hvor der er lagt noget lyd under,” sagde han dengang.

Men nu skriver han i en email, at lyden stammer fra overvågningskameraet samt fra en mobiloptagelse lavet på samme tidspunkt.

”De stemmer, man hører er autentiske, og er ikke blevet lagt på efterfølgende. Politiets stemmer er blevet sløret for at beskytte dem,” skriver Thomas Falbe.

”Da kameraet fanger begivenhederne på gaden uden for vandpibecaféen, optager mikrofonen stadig lyden inde fra selve caféen, hvor man svagt kan høre nogle klageråb. Der er ikke tilføjet stemmer, råb eller andet, men der ligger en lav underlægningsmusik på hele sekvensen.”

Deciderede falsknerier
Politiforbundets formand Heino Kegel udtaler i pressemeddelelsen, at forbundet er dybt forarget over ”DR’s manglende etik”.:

”Det har vist sig, at dokumentaren ikke blot mangler dokumentation for de fremsatte anklager mod vores medlemmer, men at adskillige sekvenser i udsendelsen er deciderede falsknerier,” siger Heino Kegel og fortsætter:

”Vi har valgt at gå videre med en klage til Pressenævnet på vegne af vores medlemmer, da vi ikke vil se stiltiende til, at politifolk grundløst er blevet hængt ud offentligt og udsat for chikane. Det er vores pligt at forsvare vores medlemmers integritet.”

I januar kritiserede kulturminister Jakob Engel-Schmidt i Folketinget dokumentaren for at sætte DR’s troværdighed over styr. Han kaldte lydeffekten for ”en alvorlig overskridelse af de presseetiske regler”.

Pressenævnet skal nu tage stilling til gamle og nye påstande om bearbejdet materiale og vurdere, om de er enige med kulturministeren i, at Forfulgt af politiet? fortjener kritik.

Kommentarer

Ekko undersøger
Forfulgt af politiet?

I det nye nummer kigger vi dokumentaren Forfulgt af politiet? efter i sømmene.

Journalisten Jesper Vestergaard Larsen afslører, at der er lagt en lydeffekt på overvågningsoptagelse for at give indtrykket af et spark.

Lektor Thomas Pallesen mener, at lydeffekten undergraver seernes tillid til DR.

Få en filmgave, når du tegner abonnement.

Bestil magasinet her og få det tilsendt.

Magasinet kan købes i løssalg over hele landet.

Abonnenter kan også læse bladet digitalt.

© Filmmagasinet Ekko