højskolesagen
09. juni 2021 | 15:20 - Opdateret 11. juni 2021 | 15:53

Skræmte elever gik forgæves til ledelsen

Foto | uoplyst
European Film College i Ebeltoft er under anklage fra tidligere elever, som har følt sig udsat for krænkelser, der ikke blev taget alvorligt af ledelsen på højskolen.

Bestyrelsen på European Film College hævder, at man har været uvidende om krænkelser. Men i en sag oplevede elever og personale upassende adfærd igennem seks år, selv om der gentagne gange blev klaget til ledelsen.

Af Frederik Hoff

57 tidligere elever har klaget over European Film Colleges håndtering af en sag, hvor en medarbejder – som vi kalder Diego – i flere år krænkede adskillige elever med uønsket seksuel opmærksomhed.

Men i et svar til eleverne afviser bestyrelsen, at højskolens ledelse på de årgange, klagerne repræsenterer, har kendt til krænkelser. Først da elever i februar 2020 klagede, blev man klar over problemet. Og her reagerede ledelsen prompte, hvorfor man har levet op til sit ansvar.

Nu er der imidlertid dukket en anden sag op, hvor ledelsen fik adskillige klager, uden at klagerne følte, at det blev taget alvorligt.

Denne gang drejer det sig om en mandlig medarbejder, som flere elever og ansatte i årevis oplevede som grænseoverskridende. Hans adfærd skabte utryghed blandt de unge kvinder på skolen, siger en række kilder.

To forstandere modtog klager over den ansatte.

Krav om tre klager
”Jeg var helt vildt bange for ham,” siger en tidligere elev, som vi kalder Andrea, da hun ønsker at være anonym.

Andrea var dagelev på højskolen og boede alene i et sommerhusområde ved en skov ti minutter fra højskolen i Ebeltoft.

”Han krammede mig altid på upassende tidspunkter og havde svært ved at tage et nej for et nej, når han tilbød mig et lift hjem om aftenen.”

Hun oplevede ubehagelige tilnærmelser fra medarbejderen igennem en længere periode, og til sidst gik hun til forstanderen Nadia Kløvedal Reich.

”Jeg fortalte, hvad jeg havde oplevet og begyndte at græde, men Nadia grinede bare,” fortæller Andrea.

”Hun sagde, at han jo bare er af den gamle skole. At sådan er han nu engang. Hun oplyste, at hun ikke kunne gøre noget ved det, før der var tre forskellige piger, som klagede.”

Andrea fortæller, at forstanderen bad hende om ikke at sige noget om medarbejderens opførsel til andre på skolen.

”Jeg måtte ikke sige noget til nogen, fordi jeg bare ville gøre folk bange, sagde Nadia. Men når jeg slet ikke måtte tale om det, er det jo rimeligt svært at få flere til at stå frem.”

Blot kærlig
Alligevel lykkedes det for Andrea at få sin veninde på skolen – her kaldet Carina – til også at klage til forstanderen.

Men reaktionen var nøjagtigt den samme, fortæller Carina.

”Jeg havde selv oplevet, at han fulgte efter mig, når jeg gik alene på skolen. Da jeg fortalte Nadia Kløvedal Reich om mine oplevelser, tog hun mig overhovedet ikke alvorligt. Det giver ingen mening, at vi var nødt til at være tre, før hun kunne gøre noget. En krænket elev er vel én for meget.”

Noget lignende udspillede sig på skolen, da en nittenårig elev i februar 2020 gik til daværende forstander Ellen Riis.

Eleven oplevede ikke, at hun blev taget alvorligt af forstanderen, som mente, at den krænkende lærer Diego blot var kærlig. Og da eleven stod fast, blev hun bedt om at tale med en psykolog, så forstanderen kunne få en professionel evaluering af sagen.

Køber køkkenkniv
Det var skolens to oldfruer, der havde opfordret Andrea til at gå til ledelsen. De fortalte, at de kendte til flere klagesager, og efter Andreas klage forsøgte de selv at tale med forstanderen.

De fik dog samme svar og måtte slukøret fortælle Andrea, at der ikke var noget at gøre.

”Vi skulle optage en scene på skolen, hvor jeg dansede i undertøj. Jeg havde virkelig glædet mig til at udfordre mig selv skuespilmæssigt. Pludselig stod han i studiet, og jeg går i panik. Han går rundt og lader, som om han laver noget, men jeg kan mærke, at han stirrer på mig,” fortæller Andrea.

Senere blev Andrea opsøgt af Nadia Kløvedal Reich, som fortalte hende, at den ansatte havde fået en advarsel.

”Det gjorde mig kun mere bange. Jeg frygtede, hvad han kunne finde på, hvis han fandt ud af, at det var mig. Det blev så slemt, at jeg blev nødt til at købe mig en køkkenkniv for at have noget at forsvare mig med. Jeg kunne ikke sove om natten,” fortæller Andrea.

Forstander ringer
Vi har været i kontakt med en nuværende ansat på skolen, som ønsker at være anonym, men bekræfter Andreas historie.

Den tidligere bogholder Finn Palle Jensen oplyser, at der før sagen med Andrea var blevet indgivet flere klager til ledelsen over medarbejderen. Fire-fem år forinden følte en ansat – her kaldet Emma – sig krænket.

Den daværende kok Jesper Zart Papilio bekræfter, at Emma allerede dengang fortalte ham om sagen. Emma talte også med en af oldfruerne, der gik til den daværende forstander Mette Damgaard-Sørensen.

”Mette ringede mig op for at høre, hvad det handlede om. Mere skete der ikke. Dengang syntes jeg, det var fint nok, men i bakspejlet kan jeg ikke forstå, hvorfor der gik så lang tid, før han forlod skolen,” siger Emma.

Hjemsendt
Medarbejderens afgang kom først seks år senere. Her følte tre unge, kvindelige sommerhjælpere, at deres grænser blev overskredet, fortæller to af dem til Ekko.

Den ene var på det tidspunkt sytten år gammel. Hun valgte ikke at klage, men det gjorde til gengæld dengang tyveårige Julie Marie Steen.

Hun og en anden kvinde gik uafhængigt af hinanden til oldfruerne, som derefter kontaktede Nadia Kløvedal Reich.

”Nadia var ikke til stede på skolen på det tidspunkt. Vi skulle skrive en mail til hende om, hvad vi havde oplevet, mens skolen sørgede for, at vi ikke skulle rengøre de områder, hvor han havde det med at opsøge os. Jeg husker det, som om han forlod skolen allerede dagen efter, vi sendte mailen,” siger Julie Marie Steen.

Ifølge bogholderen Finn Palle Jensen blev medarbejderen hjemsendt.

Julie Marie Steen siger, at hun i årene efter episoden var utryg ved berøring med fremmede mennesker.

Dog har hun kun positive ord at sige om daværende forstander Nadia Kløvedal Reich og især oldfruernes håndtering af sagen, og hun følte sig så tryg, at hun året efter vendte tilbage til skolen som sommerhjælper.

Dårlig dømmekraft
Mindre begejstrede for ledelsens håndtering er eleverne Andrea og Carina. De mener, at man kunne have skånet adskillige unge mennesker for ubehagelige oplevelser, hvis man havde reageret før.

”I mindst seks år kendte ledelsen til det, men fordi de ikke tog ordentligt hånd om problemet, var jeg for bange til at sove under store dele af mit højskoleår. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan de andre piger har haft det,” siger hun.

Hverken Nadia Kløvedal Reich eller Mette Damgaard-Sørensen er længere på skolen, men det er til gengæld økonomichef Per Nielsen, der havde personaleansvaret for medarbejderen.

Per Nielsen er en del af det hold, der skal udpege den næste forstander, som skal gennemføre bestyrelsens nye initiativer imod krænkelser.

Det sætter den tidligere bogholder Finn Palle Jensen spørgsmålstegn ved.

”Jeg kan godt være i tvivl om Per Nielsens dømmekraft, når det kommer til de her sager. Han var med til at ansætte både Nadia Kløvedal Reich og Ellen Riis, som har haft store problemer med håndtering af krænkelsessager. Og så lukkede han i flere år øjnene for en ansat, hvis adfærd var kendt, og som han havde det direkte ansvar for,” siger Finn Palle Jensen.

Pinlig over modangreb
Andrea mener, at bestyrelsen i sidste ende må have ansvaret for, at elevers grænser i flere år blev overskredet, uden at det fik konsekvenser.

Hun er blandt de 57 tidligere elever, som har klaget til bestyrelsen. Men hun ryster på hovedet af bestyrelsen, som i deres svar til eleverne skriver, at intet har indikeret, at der skulle være en krænkelseskultur på højskolen.

”Det er latterligt, at voksne mennesker ikke kan finde ud af at sige undskyld til de unge mennesker, som er blevet gjort ondt på deres skole,” siger Andrea.

”Jeg bliver helt pinlig over, at de går til modangreb og benægter de oplevelser, som eleverne har haft. I tilfældet med den ansatte har ledelsen i årevis haft et særdeles godt kendskab til hans adfærd, men man har lukket øjnene. Dét må bestyrelsen tage ansvar for.”

Ikke enig i fremstillingen
Ekko har været i kontakt med den tidligere ansatte, og en repræsentant for ham har fået artiklen til gennemlæsning.

”Den tidligere ansatte har ingen kommentarer til udkastet og ønsker ikke at udtale sig om sit tidligere ansættelsesforhold, da det er af privat karakter. Dog kan jeg oplyse, at han ikke er enig i hverken den måde, han bliver fremstillet på, eller i de udsagn, der bliver anført i artiklen om hans ansættelsesforhold,” skriver repræsentanten i en mail.

Hverken Nadia Kløvedal Reich eller Mette Damgaard-Sørensen er vendt tilbage på vores henvendelse.

Økonomichef Per Nielsen skriver i en mail: ”Jeg kan ikke genkende forløbet, men kan ikke udtale mig om personsager. Jeg har ikke yderligere kommentarer.”

Højskolens bestyrelse fortæller, at man ikke kan kommentere på personalesager, og midlertidig forstander Klaus Hansen har også takket nej.

Nogle dage senere vendte Klaus Hansen dog tilbage og skrev, at der i den konkrete sag er ”blevet handlet fra ledelsens side”.

Kommentarer

Højskolesagen

August 2016
”Diego” bliver ansat som lærer på European Film College.

Efteråret 2016
Elever oplever Diegos grænseoverskridende adfærd.

2017-2018
En elev fanger Diego i at have sex med kvindelig elev i et skolelokale. Diegos forhold til eleven ”Eva” er kendt på skolen.

Februar 2018
Ellen Riis ansættes som forstander.

August 2018
Eva flytter ind i Diegos højskolelejlighed. Det drøftes blandt lærerne, men accepteres af Riis.

August 2018
Læreren Pia Bovin fortæller angiveligt Riis om problemer med Diego, hvilket Riis i dag bestrider.

17. februar 2020
”Nadine” skriver klagemail om Diego til Riis.

19. februar 2020
Eleven Nadine kaldes til samtale med Riis og sendes til psykolog, hvor hun føler sig evalueret.

28. februar 2020
Fem elever skriver til skolens ledelse med lignende historier om Diego.

2. marts 2020
På et fællesmøde for hele skolen fortæller Riis, at Diego forlader skolen, men uden at oplyse årsagen.

7. april 2020
Pia Bovin afskediges af forstanderen.

18. februar 2021
Ekko #87 udkommer med stor artikel og interview med Ellen Riis.

16. marts 2021
Ekko offentliggør uddrag af lydoptagelse, hvor Riis henviser krænket elev til psykolog for at få en professionel evaluering.

26. marts 2021
Ellen Riis meddeler, at hun fratræder til sommer som følge af kritikken.

30. marts 2021
Bestyrelsen giver Ellen Riis sin fulde opbakning og kalder Ekkos artikler ”urimeligt personforfølgende”.

11. april 2021
Bestyrelsesformand Ole Christian Madsen sygemelder sig med covid-19, og næstformand Søren Kjær bliver fungerende formand.

12. april 2021
Klaus Hansen og bestyrelsesmedlem Simon Weil ansættes midlertidigt som henholdsvis forstander og viceforstander.

13. maj 2021
Stillingen som forstander slås op.

17. maj 2021
57 tidligere elever og tre kvinder fra Texas kræver undskyldning i åbent brev til bestyrelsen.

27. maj 2021
Bestyrelsen beklager de oplevelser, elever har været ude for på skolen.

31. maj 2021
En sammenslutning af tidligere elever kræver bestyrelsens afgang.

9. juni 2021
I en ny sag fortæller tidligere elever og ansatte, at de i flere år forgæves klagede til ledelsen over en medarbejder.  

© Filmmagasinet Ekko