Nyhed
27. feb. 2004 | 17:12

Sats på børnekulturen

Nyt film-netsted, flere børn i biografen og mere undervisning i børnekultur. Det er nogle af satsningerne i Kulturministeriets nye handlingsplan for mere kultur til de yngste.
Af Annemarie Hørsman
Brian Mikkelsen har netop lanceret en handlingsplan for de kommende to års arbejde i Børnekulturens Netværk, Kulturministeriets rådgivende organ for børnekultur, som blev oprettet i 2002 for at styrke samarbejdet på området.

Handlingsplanen indeholder fem konkrete indsatsområder, der skal sikre netværkets visioner om at nå ud til børn i alle dele af landet. Blandt andet er der ønsker om mere børnekultur på nettet, og her har Det Danske Filminstitut, som er medlem af Netværket, planer om at etablere et film-netsted med formidling, interaktive værktøjer og chatfunktion.

Førskolebørnene har fået en selvstændig plads i den nye plan. Dem skal der satses mere på i de næste to år. Heri indgår Filminstituttets eksisterende ordning Børnebiffen, et biograftilbud til de helt små cineaster, og tilbuddet skal i fremtiden styrkes og udvides til flere områder i landet.

Også selve formidlingen skal sikres. Handlingsplanen efterlyser flere kurser til lærere, bibliotekarer og andre kulturformidlere. Projekter er allerede sat i søen i forskellige amter med det formål at give både en praktisk og teoretisk føling med børn og kultur - og for at styrke de faglige netværk.

I Børnekulturens Netværk sidder også Biblioteksstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og Kunststyrelsen. De to øvrige indsatsområder lægger vægt på mødet med den professionelle kunstner og international børnekulturudveksling.

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko