Nyhed
01. okt. 2012 | 20:10

Ekko sagsøgt for artikel fra januar

Foto | Manyar I. Parwani
Peter Aalbæk Jensen i hvervefilmen til Klar til optagelse

Zentropa stævner journalist og Ekkos chefredaktør for en helt anden artikel end den, der for nylig har fremkaldt Peter Aalbæk Jensens vrede.

Af Jacob Ludvigsen

Nogle troede, at det var en grov joke eller tomme trusler, da Peter Aalbæk Jensen varslede, at Zentropa ville anlægge en injuriesag mod Filmmagasinet Ekko.

Men nu har filmselskabet indleveret en stævning til Retten på Frederiksberg, og dermed står det klart, at der var alvor bag ordene.

Sagen startede, da Peter Aalbæk Jensen 14. september sendte en klage til Ekkos bestyrelse.

Her henviste han til en artikel af instruktør Anders Rønnow Klarlund i den seneste udgave af magasinet, som ifølge Aalbæk ”er så intimiderende, at jeg hermed anlægger injuriesag mod bladet”.

”Ekko har for vane som det eneste medie i Danmark at bringe nedgørende artikler med løse påstande uden at selv at have researchet påstandene, ej heller konfronteret den angrebne person med artiklens hovedpunkt,” skrev Aalbæk og tilføjede: ”Dette mener jeg er ansvarspådragende.”

Kræver en kvart million
Men siden har Peter Aalbæk Jensen tilsyneladende ombestemt sig. I stedet gælder injuriesagen en næsten ni måneder gammel artikel, som Zentropa-direktøren ikke nævnte i klagen.  

Artiklen, der blev offentliggjort på Ekkos hjemmeside 5. januar, handler om filmprojektet Klar til optagelse, hvor instruktøren Manyar I. Parwani afkrævede penge fra de skuespillere, der kom til casting.

Peter Aalbæk Jensen er utilfreds med, at filmen blev karakteriseret som et ”Zentropa-projekt”, og anstødsstenen er derfor en anden end den, han fremførte i sin oprindelige klage — nemlig at han ikke kom til orde i artiklen.

Sagen blev i øvrigt i fordragelighed afsluttet 6. januar med et interview. Men nu kræver Zentropa, at journalist Mikkel Kofod, der er tilknyttet Ekko på freelancebasis og har skrevet den pågældende artikel, og chefredaktør Claus Christensen bliver dømt for ærekrænkelse og skal betale 250.000 kroner plus renter fra den dag, sagen blev anlagt.

Kan få alvorlige følger
Bag sagsanlægget står officielt Zentropa Folket Aps, som Nordisk Film ejer 50 procent af anparterne i. Nordisk Films administrerende direktør, Allan Hansen, er også bestyrelsesformand for Zentropa.

Injuriesagen er at betragte som en privat straffesag. Det betyder, at det ikke er Filmmagasinet Ekko, der bliver slæbt i retten, men Mikkel Kofod og Claus Christensen som privatpersoner. Det kan få alvorlige følger for de to, hvis de taber sagen.

”De økonomiske konsekvenser for sagsøgte kan være meget vidtrækkende,” skriver advokat Asger Thylstrup, der repræsenterer Ekko i retssagen, i en mail til Journalisten.dk.

Bør stå vagt om ytringsfrihed
Asger Thylstrup er en af landets mest erfarne injurie-jurister og skrev i 2010 bogen Injuriesager – bagvaskelse, ærekrænkelser og ytringsfrihed.

Han er stærkt forundret over søgsmålet.

Dels fordi Peter Aalbæk Jensen ikke har søgt en fredelig løsning med Ekko. Dels fordi Zentropa gennem injuriesagen – ifølge advokaten – anfægter de to sagsøgtes ytringsfrihed om et vigtigt anliggende af offentlig betydning.

”Både et filmselskab, filmforfattere, skuespillere, filminstruktører og andre kreative bør stå vagt om ytringsfriheden. Samfundets kreative kan være overbeviste om, at der ude i samfundet er andre kræfter, som gerne ser ytringsfriheden indskrænket,” skriver Asger Thylstrup til Journalisten.dk.  

Ingen sag i Pressenævnet  
Den artikel af Anders Rønnow Klarlund, som oprindelig udløste Peter Aalbæk Jensens vrede, får til gengæld ikke noget officielt efterspil.

Aalbæk Jensen havde ellers varslet, at han ville klage til Pressenævnet over, at han ikke kom til orde i selve artiklen, men kun fik genmæle på Ekkos hjemmeside efter udgivelsen af magasinet.

I Pressenævnet har man dog ikke modtaget en indberetning fra Peter Aalbæk Jensen eller Zentropa, og klagefristen på 28 dage er nu udløbet. Pressenævnet vil derfor afvise klagen, hvis den alligevel skulle komme, oplyser nævnet.

Zentropa virker indblandet
Tidligere har Danmarks førende ekspert i pressejura, Oluf Jørgensen fra Danmarks Journalisthøjskole, vurderet, at der ikke var fugls føde på nogle af Peter Aalbæk Jensens anklager.

Om injuriesagen udtalte han:

”Der står jo ikke noget om, at det er Peter Aalbæk, der har stukket pengene i egen lomme, eller at han har tømt kontoen.”

”Og Aalbæk kan jo ikke holde Zentropa helt ude af projektet, selvom han prøver med forskellige argumenter. Zentropa virker alt andet lige indblandet på et eller andet plan.”

Kommentarer

© Filmmagasinet Ekko