Nyhed
26. okt. 2012 | 12:42

Instruktør bryder tavshed om injuriesag

Foto | Søren Ulfkjær
Trods problemer har Manyar I. Pawarni ikke opgivet Klar til optagelse, som efter planen går i optagelse den 18. januar 2013.

Peter Aalbæk Jensen mener, at Ekko har beskyldt Zentropa for at have taget de 250.000 kroner, der kom ind på Manyar I. Parwanis casting til Klar til optagelse. Nu fortæller Parwani i en pressemeddelelse, at pengene havnede hos hans bedste ven. Vi bringer meddelelsen i sin helhed.

Af Manyar I. Parwani

Da jeg i den verserende konflikt mellem filmselskabet Zentropa og filmmagasinet længe har optrådt som den tavse hovedperson – instruktøren, der krævede det herostratisk berømte gebyr for casting af skuespillere til filmprojektet Klar til optagelse – skal jeg hermed bryde min tavshed og søge at redegøre for, hvordan hele denne misere er blevet til.

Jeg kan i en kort pressemeddelelse naturligvis kun gøre det i hovedtræk, men står til disposition for supplerende oplysninger.

Castingen og de forsvundne penge
Jeg lavede først to hvervefilm: ”Du skal ikke tro at du ikke er noget,” hvori jeg selv optrådte sammen med Peter Aalbæk Jensen, direktør i Zentropa, og ”Instruktør statement”. Filmene blev begge klippet på Zentropa af min bedste ven gennem 25 år, Faisel Butt.

Omkring 750 personer responderede ved at indsende en videooptagelse af sig selv på tre minutter. Jeg gennemså dem alle og udvalgte dem, der skulle til anden runde af castingen, som foregik på Zentropa under mit opsyn, og som varede i flere uger. Aalbæk samt to producere fra Zentropa blev involveret, Louise Vesth og Ida Harder. De to sidstnævnte og jeg holdt et møde på Zentropa, hvor vi besluttede at pitche ideen til Aalbæk. Mødet blev filmet.

For castingen betalte alle skuespilleraspiranter et gebyr, som blev sat ind på en konto, der blev oprettet i projektets navn, Klar til optagelse. Imidlertid forsvandt Faisel pludselig sporløst, hvorfor jeg sammen med hans familie meldte ham savnet hos politiet, da jeg havde grund til at frygte, at der var tilstødt ham noget.

Jeg fortsatte uroligt castingen og stod efter tredje og fjerde runde med otte fremragende skuespillere. Efter en uges forsvinden dukkede Faisel op igen. Det viste sig, at han havde en stor spillegæld, og at han ikke var helt psykisk stabil. Aalbæk tilbød at hjælpe ham ud af gælden, hvis han lovede at gå til psykolog. Det indvilligede Faisel i, men snart efter var han igen forsvundet.

Da opdagede jeg, at Faisel havde tømt Klar til optagelses konto.

Afbrudt samarbejde med Zentropa
Zentropa var af indlysende grunde blevet nervøse for projektet, som Faisel Butt var involveret i, og rådede mig derfor til at lave en anden film. Vi var under alle omstændigheder enige om af forskellige grunde, både økonomiske og ideologiske, at lave filmen så billigt som muligt. Aalbæk overvejede at lade Zentropa betale for den uden at søge om midler fra Det Danske Filminstitut.

I den sidste ende valgte Aalbæk og jeg at opgive samarbejdet, da vi ikke kunne enes om filmens kriterier. Vi skiltes i mindelighed, og Aalbæk gav mig i vanlig generøsitet lov til kvit og frit at tage alt mit materiale med mig fra Zentropa.

Jeg var tæt på selv at opgive at lave Klar til optagelse, da jeg i sagens natur var rystet over, at min bedste ven gennem 25 år havde berøvet projektet dets midler. Faisel viste sig nu at være i England, hvor jeg talte i telefon med ham. Han var fortsat ude af balance, og han har til dato ikke kontaktet sin familie hjemme i Danmark, selvom jeg gjorde, hvad jeg kunne, for at få ham til det.

Ekko og Klar til optagelse
Filmmagasinet Ekko skrev den 5. januar i år om Klar til optagelse og fokuserede da på, at gebyrerne for castingen var væk. Jeg var på daværende tidspunkt nervøs for, hvad der ville ske Faisel, hvis jeg røbede, at det var ham, der var løbet med pengene.

Det var forfærdeligt at blive mistænkt for bedrageri, men mit mangeårige venskab med Faisel betød mere.

Nu kan jeg imidlertid ikke tie længere, da intet tyder på, at han vender tilbage til Danmark, og da jeg skylder mine hårdt prøvede skuespillere ro om Klar til optagelse, så vi kan komme videre.

Derfor er det mig magtpåliggende at oplyse, at optagelserne mod alle odds begynder den 18. januar 2013. Jeg er mine skuespillere stor tak skyldig for deres tålmodighed og tillid og glæder mig umådeligt til endelig at komme i gang med arbejdet.

Politikens urigtige påstand om skyldnersvig
Dagbladet Politiken har skrevet, at jeg er blevet dømt for skyldnersvig og at jeg if. en anonym kilde var gået under jorden for at gemme mig for politiet.

Dette har intet på sig. Jeg havde aftalt med Corporate DataBank Aps, at jeg skulle betale 50.000 kr. for deres ydelser til Klar til optagelse, men pludselig ville de have det dobbelte, hvad jeg naturligvis nægtede. Sagen har været for retten, hvor Corporate DataBank Aps frafaldt den.

Konklusion
Jeg har ikke stukket så meget som én krone til mig, men har ene og alene forsøgt at realisere et filmprojekt, der har været hjemsøgt af uheld.

Zentropa var notorisk involveret i dette projekt, selvom der ikke var udfærdiget noget kontraktuelt om dette. Meningen var, som det er kutyme, at samarbejdet først skulle formaliseres, når det var finansieret og dermed klar til at komme i gang. Jeg har aldrig, sådan som det ellers er blevet påstået, brugt Zentropas logo uden at have aftalt dette med Aalbæk.

Alt, jeg har lovet mine skuespillere, er, at de skal medvirke i Klar til optagelse. Og det kommer de til. Der er ingen, der er blevet stukket blår i øjnene, og der er ingen – ud over mig selv – der er blevet snydt.

De venligste hilsner,
Manyar Parwani


Ekko har forgæves forsøgt at få kontakt til Faisel Butt. Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Aalbæk Jensen, som har afbrudt de diplomatiske forbindelser til Ekko.

Kommentarer

Pawarni i AK 24syv

Hør Manyar I. Parwani blive interviewet om sagen i AK 24syv.

© Filmmagasinet Ekko